Magnus Zetterlund
Nordic, Primus Motor, Malin Foxdal band


Magnus Zetterlund är en av sveriges nya lovande folkmusiker och en av få som har mandolinen som huvudinstrument. Han var även den första mandolinist att studera på folkmusiklinjen på KMH. Idag försörjer han sig på heltid som musiker. Han spelar i ett flertal konstellationer,  men hans huvudband är populära Nordic, som varit oerhört framgångsrika senaste två åren och nu turnérar för fullt över hela europa.


Magnus spelar på en Nordwall Flattop Mandolin som byggds efter hans egna önskemål att ta fram en mandolin som kombinerar hans två tidigare mandoliner. Han ville nu få en mandolin med flattopmandolins varma klang, men ändå med snabb attack som hos en  archtopmandolin. Sarg och botten är byggda i amerikansk flammig lönn , det är sitkagran i locket samt abaloneinlägg i rosetten. I mandolinen sitter ett Highlander micksytem bestående av en understallsadelpickup samt en svanhalsmick, för att på bästa sätt återge mandolinens naturliga klang och ton.

Mangnus spelar även på en Nordwall Mellan Cittern.