Victor Mörsell
Treva

Victor hade tröttnad på sin gamla 12:a och ville ha en ny mer anpassad till hans önskemål, snyggare cutaway inte alltför djup kropp men ändå bra basklang, lite längre mensur, mycket kraft och bra skjut i tonen, finare diskan, samt att den skulle fungera i höga lägen med capot på 7:e band eller högre.
En ny kroppform tog utifrån detta fram av mig , varpå Victors drömgitarr kunde bli verklighet. I gitarren sitter ett Higlander micksystem.