Instrumentens strängdimensioner vid leverans:


Mandolin EADG:
Dadario EJ70 mandolin-set 011-038 ball end


Mandolin-Mandola EADGC:
Dadario EJ70 mandolin-set 011-038 ball end, samt 052w 052w


Oktavmandolin, stämd EADG:
014p 014p    024w 024w    032w 032w    047w 047w     


Liten cittern, stämd DADGD:
014p 014p    024w 024w    032w 032w    E6n HT 024w       A10n MT 032w
(om G skall stämmas upp till D kan E6n LT användas)


Mellan cittern, Helmahogny-cittern, stämd DADGD:
013p 013p    022w 022w    032w 032w    E6n LT 024w       H9n MT 032w
(om G skall stämmas upp till D kan E6n extra LT användas)


Stor cittern, stämd CGCFC:
013p 013p    022w 022w    032w 032w    E6n LT 024w       H9n MT 032w
(om F skall stämmas upp till G kan E6n extra LT användas)


12-strängad gitarr stämd DADADA, samtliga modeller:
012p 012p    016p 016p    030w 012p    039w 016p    C8n LT 030w    A10n HT 039w


p=plain
w=wound
n=nylon
LT= low tensin
MT=medium tension
HT= hard tension


Samtliga stålsträngar är Elexir Nanoweb, samtliga Nylonsträngar är Hannabach om inget annat anges.

Samtliga strängar finns att beställas hos Schneider Music