Nordwall Instrument står för handbyggda instrument av högsta kvalité både tonalt och utseendemässigt.


Varje instrument är unikt och tillverkas för hand med största noggranhet för att få bästa möjliga resultat.


Nordwall Instrument vänder sig till musiker som ställer ytterst höga krav på att sitt arbetsredskap, dvs deras instrument, som måste fungera i alla sammanhang och under alla omständigheter.