Gabriel Hermansson
Alla Fagra, Jidder, Tarabband


Gabriel är även han en av sveriges unga lovande folkmusiker, som redan nått stor framgång senaste åren, och kanske då allra mest med bandet Alla Fagra. Han rör sig obehindrat mellan diverse genrer inom folkmusiken, även om kanske tungdpunkten har varit på svensk folkmusik och gärna då från områdena runt Skåne.


Gabriel kom till mig med en tydlig idé om hur jag skulle bygga hans blivande instrument. 5-körer, med en mellanstor kropp och inte alltför lång mensur utan att man för den skull riskerade att tappa klang och ton i instrumentet. Vidare ville han ha en mera harmonisk huvudform utan alltför fyrkantiga former, samt utsmyckat lock infärgat i en röd-brun färgton.
Resultatet blev en Cittern av mellanstorlek, precis emellan min stora Cittern och min oktavmandolin i storlek,  och med 610 mensur. I instrumentet sitter en Higlandemick installerad.